Bjelkagård Lite Gotland mitt i Skåne

Bjelkagård är uppförd i början av 1800-talet. Det är en fyrlängad skånegård som ligger mitt emellan Hörby och Sjöbo Kommun i Skåne. Gården ligger väldigt högt och är omringad av fornlämningar, vilka visar att här fanns boplatser redan på stenåldern.


Här bedriver vi nu KRAV-certifierat jordbruk och har hästuppfödning av Svenskt varmblod.


På gården råder lugnet. Även om det är full fart och mycket som ska göras, finns det alltid lite tid för avkoppling. Kanske sitta en stund och se ut över vattenspegeln på någon av gårdens dammar.


Copyright © Bjelkagard.  All Rights Reserved

Senast uppdaterad 2019-07-18

Webmaster Lina Runander, Puser.se.